سرطان

  سرطان یك بیماری نیست بلكه نوعی از بیماریست. بیش از 200 نوع متفاوت از بیماری سرطان وجود دارد كه هر كدام به شیوه های خاص ایجاد می شوند. چیزی كه در همه آنها مشترك است این است كه همه آنها به روشی مشابه شروع می شوند با تغییر در ساختار طبیعی یك سلول.
تقسیم سلولهای غیر طبیعی تحت كنترل نیستند و معلوم نیست كه چه زمانی متوقف می شود یك دسته از سلولهای غیر طبیعی یك تومور نامیده می شود. همه تومورها سرطان نیستند دونوع تومور وجود دارد: خوش خیم و بد خیم.
تومورهای خوش خیم سرطان نیستند. تومورهای بد خیم همان سرطان ها هستند و می توانند به قسمت های مجاور بدن حمله كنند و مانع فعالیت سلولهای سالم آن منطقه شوند.در عین حال سلولهای تومورهای بدخیم می توانند گسترش یافته و به نقاط دیگر بدن دست اندازی كنند و در مكانی دور از محل اولیه تجمعاتی از سلولهای غیر طبیعی را ایجاد كنند. این مرحله را متاستاز می نامند.
در سال 2005، در دنیا 6/7 میلیون نفر جان خود را به دلیل ابتلا به سرطان از دست داده اند. در سال 2020، 16 میلیون نفر به سرطان مبتلا می شوند و در همین زمان، سالانه 10 میلیون نفر از این بیماری می میرند. در 10 سال آینده در صورتی كه اقدامی صورت نگیرد 85 میلیون نفر بدلیل سرطان خواهند مرد. بیش از 70% موارد مرگ و میر ناشی از سرطان در كشورهای دارای درآمد پایین یا متوسط است. اما مشكل واقعی سرطان بیشتر از این اعداد است چرا كه یك سوم بیماران دچار افسردگی و اضطراب در حد بالینی هستند و همچنین به دلیل از دست رفتن درآمد و لزوم تامین مخارج درمان، آسیب شدیدی به عملكرد اقتصادی خانواده وارد می شود.
با این حال، از سرطان می توان رهایی جست زیرا بیش از 40% موارد سرطان قابل پیشگیری هستند و ثلث دیگر بیماران در صورت تشخیص به موقع قابل درمان قطعی می باشند. در بقیه بیماران نیز كه غیر قابل درمان هستند، انجام درمان های حمایتی به بهبود كیفیت زندگی بیماران كمك اساسی خواهد نمود.

.تمامی حقوق محتوا مربوط به وب کلینیک می باشد .
طراحی سایت و بهینه سازی سایت : آوینا پرداز