بانوان

 اهمیت سلامت زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور بر هیچکس پوشیده نیست . زنان محور و مدیر سلامت خانواده و یار و همکار ارائه دهندگان خدمات در سیستم سلامت هستند و بخش مهمی از فعالیت های مربوط به خود مراقبتی و مراقبت در منزل به عهده آنان است. مرگ و میر ،ناتوانی و رفتارهای آنها،همه ابعاد سلامت خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد.به علاوه با توجه به یادگیری رفتار در خانواده و نقش مادران در شبکه یادگیری اجتماعی ،آثار رفتارهای زنان و مادران بر جنبه های مختلف سلامت و بیماری و تاثیر آن در فرهنگ رفتاری همه اعضای خانواده غیر قابل انکار است.
زنان نیمی از جمعیت انسانی را تشکیل داده و در شکل گیری نهاده های اجتماعی، فرهنگ جامعه و حفظ و ارتقاء سلامت خانواده در تمامی ابعاد آن نقش تعیین کننده ای دارند. ارتقاء سطح سلامت زنان بطور مستقیم و غیر مستقیم منجر به ارتقاء سطح سلامت فرزندان و مردان خواهد گردید.
سلامت جسمی، روانی و اجتماعی فرزندان در گروی سلامت مادران است. آینده سازان جامعه در دامان زن پرورش می یابند و رفتارهای اجتماعی و انسانی آنها در کانون حانواده و با محوریت مادر شکل می گیرد. زن دارای جایگاهی ویژه و منحصر به فرد است. بی علت نیست که بهشت را زیر پای مادران می دانند.

.تمامی حقوق محتوا مربوط به وب کلینیک می باشد .
طراحی سایت و بهینه سازی سایت : آوینا پرداز