گروه سایر بیماریها

اصطلاح انواع بیماریها به انگلیسی


➡headache: سردرد
➡backache: پشت درد
➡amnesia:بیماری فراموشی
➡anemia:کم خونی
➡bloodshed: خونریزی
➡brain sickness:نقص عقل
➡bladder stone: سنگ مثانه
➡cancer: سرطان
➡tooth ache: دندان درد
➡chicken pox: آبله مرغان
➡Sore Throat: گلو درد
➡constipate: یبوست
➡depression:افسردگی
➡ear ache: گوش درد
➡eye sore:چشم درد
➡flu:آنفلو آنزا
➡fever: تب
➡heart ache: قلب درد
➡heat stroke :گرما زدگی
➡hypertension :فشار خون
➡hysteria: تشنج عصبی
➡infection:عفونت
➡leprosy: جذام
➡madness:جنون
➡plague:طاعون
➡measles:سرخک
➡cataract: آب مروارید
➡vomiting :تهوع
➡Blind: کور
➡Dumb :لال
➡Cripple :چلاق
➡Paralysis: فلج بودن
➡Paralytic:فلج
Paralyzed
➡Flue: آنفلانزا
➡Catch a cold: سرما خوردن
➡Strep throat: گلو درد میکروبی
➡Diarrehoea: اسهال
➡Hangover: سرگیجه
➡Nausea: تهوع
➡Vomit: استفراغ
➡Cancer: سرطان
➡Asthma: آسم
➡Plague: طاعون
➡Cholera:وبا
➡Chicken pox: آبله مرغان
➡Twist: پیچ خوردگی
➡Bruise: کبود
➡Inflammation: تورم
Swelling
➡Swallow: متورم
➡ Wounded: زخمی
➡ Injured: مجروح
➡Burn: سوختگی
➡Cut: بریدگی
➡Fracture: شکستگی
➡Bloodshed: خونریز
➡Stutter: لکنت
Stammer
➡Retarded: عقب افتاده
➡Nose bleed: خون دماغ
➡Tremor: رعشه
➡Amputation: قطع عضو
➡Faint: غش کردن
Collapse
➡Unconsciouse: بیهوش
➡Wart: زگیل
➡Blood clot :لخته شدن خون
➡Ear wax blockage: جرم گرفتگی گوش
➡Food poisoning: مسمومیت غذایی
➡Measles :سرخک
➡Polio :فلج اطفال
➡Typhoid حصبه:
➡Arthritis: آرتروز
➡Alzheimer: آلزایمر
➡Osteoporosis :پوکی استخوان
➡Leprosy :جذام
➡Rabies :هاری
➡Gout :نقرس
➡Epilepsy :سرع
➡Tuberculosis :سل
➡Gonorrhea :سوزاک
➡Blister :تاول
➡Dislocate :در رفتگی استخوان
➡Sprain :رگ به رگ شدن
➡Pins and needles: سر شدن
➡Tetanus: کزاز
Lockjaw
➡Viral pneumonia: ذات الریه ویروسی
➡Mumps: اوریون
➡Obesity: مرض چاقی
➡Fungal infection: عفونت قارچی
➡Gastric ulcer :زخم معده
➡Gastritis: ورم معده
➡Malnutrtion: سو تغذیه
➡Rheumatism: روماتیسم
➡Haemorrhage :خونریزی داخلی
➡Delirume: هذیان
➡Constipation: یبوست
➡Meningitis :مننژیت
➡Wen: دمل
➡Tumor: تومور
➡Brain death :مرگ مغزی
➡Bunged up nose: بینی گرفته
➡Blocked nose
➡Runny nose: آبریزش بینی
➡Choke :خفه شدن بر اثر پریدن غذا در گلو
➡Benign: خوش خیم
➡Malignant :بد خیم
➡Diphtheria :دیفتری
➡Diabets: دیابت
➡Bloat :نفخ
➡Sexually transmitted diseas: بیماری مقاربتی
➡Premature :زودرس، نارس
➡Eczema :اگزما
➡Disinfectant:
➡Relaps: وخیم شدن، بدتر شدن
➡Recover: بهبود یافتن
➡Convalescence :دوره نقاهت
➡Infectious: مسری
➡Convulsion :تشنج
➡To have tendency to a disesae :زمینه یک بیماری را داشتن
➡Acute: حاد
➡Heart condition عارضه قلب:ی
➡Jaundice :یرقان
➡Hemophilia :هموفیلی
➡Hepatitis :هپاتیت
➡Rickets: راشیتیزم
➡Whooping cough: سیاه سرفه
➡Anemia :کم خونی
➡Cataract: آب مروارید
➡Dysentery :اسهال خونی
➡Case history: سابقه بیماری 
➡Bile :زرداب
➡Spasm :گرفتگی عضلانی
➡Hypothermia :سرمازدگی
➡Gripes :دل پیچه
  لینک های مرتبط
مهاجرت به کانادا
کاشت مو
باربری تهران
طراحی سایت
مهاجرت به کانادا
گواهینامه ایزو
خرید کولر گازی از بانه
اسکالپ
.تمامی حقوق محتوا مربوط به وب کلینیک می باشد .
طراحی سایت و بهینه سازی سایت : آوینا پرداز