گروه اطلاعات دارویی

اختصارات برگه های آزمایش


FBS  قند خون ناشتا
MCHC  غلظت متوسط همو گلوبین
WBC  شمارش گلبول های سفید
RBC شمارش گلبول های قرمز
HB  همو گلوبین
HC هماتوکریت" درصد گلبول" های قرمز خون
HCV حجم متوسط گلبول های قرمز
HCH مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمز
R.D.W  ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز
PLT  شمارش پلاكت ها
PTE  در صد پلاكت ها
MPV  حجم متوسط پلاكت ها
MCH  وزن متوسط هموگلوبین
MCV  حجم متوسط هموگلوبین
️M/E نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمز
RDW  پهنای گلبول قرمز در منحنی
UA  تجزیه کامل ادرار
TGs چربی که در عروق
          رسوب میکند" تری گلیسرید"
  لینک های مرتبط

  لینک های پیشنهادی
مهاجرت به کانادا
کاشت مو
باربری تهران
طراحی سایت
مهاجرت به کانادا
گواهینامه ایزو
خرید کولر گازی از بانه
اسکالپ
.تمامی حقوق محتوا مربوط به وب کلینیک می باشد .
طراحی سایت و بهینه سازی سایت : آوینا پرداز